Successive leaders


Sessions

Times

President

Vice Presidents

1st

1954-1963

Hu   Zheng-Xiang

Liang   Bo-qiang, Gu Jing-yan, Yang Jian

2nd

1963-1978

Hu   Zheng-Xiang

Liang   Bo-qiang, Gu Jing-yan, Yang Jian

3rd

1981-1986

Liu   Yong

Wu   Zai-dong, Gu Sui-yue, Yang Shu-zhu

4th

1986-1990

She   Ming-peng

Wu   Bing-quan, Ying Yue-ying, Yang Guang-hua

5th

1990-1995

She   Ming-peng

Wu   Bing-quan, Ying Yue-ying, Yang Guang-hua

6th

1995-2000

She   Ming-peng

Wu   Bing-quan, Zhu Shi-neng, Yang Guang-hua

7th

2000-2004

Zhang   Nai-xin

Chen   Jie, Li Gan-di, Zhu Shi-neng

8th

2004-2007

Chen Jie

Li Gan-di, Zhu   Xiong-zeng, Lai Mao-de

9th

2007-2010

Chen Jie

Li   Gan-di, Zhu Xiong-zeng, Zheng Jie

10th

2010-2013

Lai Mao-de

Bu   Hong, Ding Hua-ye, Wang En-hua, Zhu Ming-hua

11th

2013-2016

Biao Xiu-wu

Wang   En-hua, Zhou Xiao-jun, Ding Yan-qing, Zhu Ming-hua

12th

2016-

Bu Hong

Zhang   Xiang-hong, Liu Dong-ge, Zhu Hong-guang, Qi Ji-ping